perjantai, 27. marraskuu 2015

Tietoturva


Tietoturva

https://docs.google.com/presentation/d/1XntQTA9c9zzAngzcpC6PV72JwhG1_bRm2v_IQgk59M8/edit?usp=sharing

perjantai, 27. marraskuu 2015

pilvipalvelu

pilvipalvelut 

tehtävä 9

 

Pilvipalvelut ovat verkkopohjaista tiedonhallintaa, jossa tietokoneiden ohjelmistot, osa laitteistoa sekä kaikki tieto sijaitsevat verkossa eikä ihmisten tietokoneilla. Kaikki käyttäjän data on saatavilla hänelle verkon välityksellä ”pilvestä”, jonka tietokoneet ja muut oheislaitteet osaavat ymmärtää.

Pilvipalvelu-toimintamallissa on mahdollisuus päästä kustannussäästöihin, koska nopeiden internet-yhteyksien yleistyminen sekä edullisuus ja toisaalta päätelaitteiden nopea kehittymminen ovat mahdollistaneet sen, että resurssit voidaan ottaa tehokkaaseen käyttöön verkosta käsin. Pilvipalveluiden tunnetuimpia kansainvälisiä palveluntarjoajia ovat muun muassa IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, Amazon ja Google.Palvelun käyttämä verkko voi olla joko julkinen pilvi (public cloud), yksityinen pilvi (private cloud) tai luotettu pilvi (trusted cloud). Pilven tyyppi määräytyy lähinnä sen mukaan, kuka pilveä pääsee käyttämään ja kuka sen omistaa. Eri tyyppien sekakäyttöä kutsutaan hybrid cloudiksi.

Julkisen pilven infrastruktuuri sijaitsee jaetuilla palvelimilla muiden samaa pilvipalveluntarjoajaa käyttävien asiakkaiden kanssa. Yksityisen pilven infrastruktuuri on varattu vain kyseisen pilven käyttöön ja se muodostaa oman suljetun verkon.Pilvilaskenta tarkoittaa internetissä (eli "pilvessä") tapahtuvaa tietotekniikan (eli "laskennan") kehitystä ja käyttöä hajautetuissa ympäristöissä (vrt. klusteri (tietotekniikka)). Käsitteenä se kuvaa paradigman muutosta, jonka tuloksena palvelu tarjotaan "pilvessä", jonka teknisiä yksityiskohtia palvelun käyttäjät eivät voi nähdä tai hallita. Pilvilaskenta kuvaa uutta tietoteknisten palveluiden tuottamisen, käyttämisen ja toimittamisen mallia, johon liittyy internetin yli palveluna tarjottuja dynaamisesti skaalautuvia ja virtuaalisia resursseja.

Käsitettä "pilvi" käytetään kielikuvana, jolla viitataan internetiin siten kuin se usein esitetään tietoverkkojen kaaviokuvissa, sekä abstraktiona monimutkaiselle infrastruktuurille, jonka se verhoaa.Pilvilaskennalla (cloud computing) tarkoitetaan tietoteknisten palveluiden hajautusta ja ulkoistusta. Pilvilaskennassa palveluista maksetaan käytön mukaan, palvelut ovat heti saatavilla ja niiden teho skaalautuu tarpeen mukaan. Pilviteknologia, ja sen avulla totetutetut pilvipalvelut, sekä niiden rajapinnat mahdollistavat asetelman, jossa loppukäyttäjän ei tarvitse enää ottaa kantaa käyttöjärjestelmään, selaimeen taikka käyttämänsä päätelaitteen tyyppiin; pilvisovellukset toimivat samalla tavalla kaikilla alustoilla.

Pilvilaskenta tapahtuu "pilven", kuten esimerkiksi Internetin, sisällä. Pääsääntöisesti loppukäyttäjä ei ole tietoinen siitä, että käyttää hajautettua palvelua, koska käyttökokemus vastaa paikallisesti tuotettavien palveluiden tunnetta. Käyttäjä näkee ja kokee vain käyttämänsä tuotteen käyttöliittymän, aivan kuten perinteisissäkin sovelluksissa. Yhtenä poikkeuksena tähän ovat verkkopohjaiset palvelut, joiden käyttöliittymät luonnollisesti eroavat perinteisistä ohjelmistoista. Pilvilaskennan ajatusmallissa tieto tallennetaan pysyvästi internetissä sijaitseville palvelimille ja tallennetaan vain tilapäisesti päätelaitteisiin.

Pilviteknologia tuo mukanaan kustannustehokkuuden, joustavuuden ja nopeuden palveluiden toteutuksessa. Sen avulla yritykset voivat testata ja ottaa käyttöön uusia palveluita ilman, että niiden tarvitsee toteuttaa koko järjestelmää alusta asti tai sitoutua järjestelmään pysyvästi.

Pilvilaskenta on terminä uusi, mutta pilvilaskennassa käytettävä tekniikka perustuu pääosin olemassa oleville tekniikoille. Suurimpia eroja aikaisempaan on asiakas-palvelin -toimijoiden muutos. Aikaisemmin palveluja tarjottiin lähinnä yritykseltä yritykselle, nykyään enemmänkin yritykseltä kuluttajille.

Yksinkertaisimmillaan pilvilaskentaa käytetään laskennan hajauttamisessa, tilapäisten kuormien tasaamisessa, ohjelmiston osien tai kokonaisuuksien ulkoistamisessa ja vastaavissa raakaa laskentatehoa kaipaavissa toiminnoissa. Tunnetuimmat palvelutyypit ovat SaaS (Software as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) ja PaaS (Platform as a Service).
 

pilvipalveluun voi H1. Tehtävät. (Muista lähteet lainauksiin, koska on julkinen asiapaperi)

Tässä tehtävässä on tarkoitus tutustua aluksi pilvipalveluihin ja sen jälkeen netiketti-asioihin. Kolmantena asiana on blogin luonti, johon tuotokset liitetään.

 1. Luo gmail-tunnukset tätä harjoitusta varten, jos ei ole.

 2. Luo blogi. Sen voit tehdä haluamallesi alustalle, bloggeri gdriveen, wordpress, tms. Liitä yllä olevien tehtävien tuotokset blogiin. Ilmoita blogiosoite opettajan ohjeistamalla tavalla.

 3. Jouko K : Kirjaa blogin osoite Wilmaan, kohtaan lomakkeet->oppilaan yhteystiedot->kenttään ”Blogi”

 4. Eero I: (Eero ilmoittaa erikseen miten toimitaan)

 5. Juha M: : (Juha lmoittaa erikseen miten toimitaan)

 6. Tiina K: : (Tiina ilmoittaa erikseen miten toimitaan)

 7. Tässä tehtävänosassa on tarkoitus perehtyä erilaisiin tietojen tallennustapoihin. Perehdy pilvipalveluun ja selvitä mitä sillä tarkoitetaan. Mitä kaikkia toimintoja pilvipalvelut tyypillisesti sisältävät ja miten niitä voi hyödyntää, mistä mahdollisesti on kritisoitu.  Tutustu pilvipalveluita tarjoaviin alustoihin, kuten google-drive, iCloud, onedrive –alustoihin.

 8. Vertaa pilvipalveluiden, tietokoneen levymuistissa ja muistitikulla olevan tiedon käsittelymahdollisuuksia.

 9. Tee yhteenveto edellä esitetyistä asioista aluksi vaikka esim. gdocsiin ja kopio se sitten blogiin. minimipituus selvitykselle 300 sanaa.

 10. Tässä tehtävänosassa on tarkoitus tutustua vastuulliseen toimintaan verkkoympäristössä eli netiket-asioihin. Tee esim. gdocsilla aluksi essee, jossa käsitellään vastuullista toimintaa verkkoympäristössä eli netiketin asioita ja kopioi tuotoksesi sen jälkeen blogiin   

 11.  
 12.  
 13.  

 

 1. Interetistä löydettyä materiaalia ei saa kopioida suoraan, vaikkakin sen kopioimiseen olisi lupa, vaan asiat on kerrottava omin sanoin esitettynä, eli kirjoitatte löytämistänne materiaaleista omat kirjoitelmat ja mainitkaa aina lähteet. Liittäkää asiaan liittyvä kuva, huomioikaa ja selvittäkää tekijänoikeusasiat ensiksi. Varminta on käyttää itse ottamia kuvia, niihin teillä on itsellä oikeudet. Netistä löytyy myös paikkoja, joiden kuvia voi hyödyntää, esim pixabay.com, mutta tarkistakaa kuvakohtaisesti tekijänoikeusasiat ensiksi.

 2. Minimipituus esseelle on 600 sanaa.

 

 1.                          .Netiketti korostaa kohteliaisuutta ja vakiintuneiden käytäntöjen noudattamista.

 2. Verkossa kirjoitettaessa on helppo unohtaa, että lukijat ovat oikeita ihmisiä. Lukija saattaa olla toisesta kulttuuripiiristä, jolloin väärinkäsitysten vaara lisääntyy entisestään, ja useimmissa verkkomedioissa puuttuu äänensävyjen ja ilmeiden tuoma mahdollisuus välittää tunteita ja nopeasti huomata milloin viesti ymmärretään toisin kuin oli tarkoitus. Oleellista on myös, että tietyn viestin lukijoita saattaa olla hyvin monta, jolloin pieni lisävaiva viestin muotoilussa voi säästää lukijoiden yhteensä käyttämää aikaa huomattavasti.

 3. Myös verkon käyttäjien tekninen ympäristö vaihtelee suuresti. Käytännöt ovat muodostuneet pitkän ajan kuluessa, ottaen huomioon kaikenlaista, mitä satunnainen tietyn foorumin käyttäjä ei tule ajatelleeksi. Usein viestejä myös käsitellään automaattisesti sisällön muuttamiseksi toiseen muotoon tai mielenkiintoisen sisällön eristämiseksi epäasiallisista ja turhista viesteistä. Tietty määrämuotoisuus helpottaa tällaista käsittelyä.

 4. Monet tahot ovat yrittäneet muotoilla verkon kirjoittamattomia sääntöjä. Erilaisia "netikettejä" siis löytyy runsaasti, eikä millään niistä ole virallista asemaa, paitsi mahdollisesti tietyn palvelun puitteissa. Netiketin pääpiirteistä on kuitenkin kohtalaisen suuri yhteisymmärrys, ainakin vanhempien verkkopalveluiden vakiintuneiden käyttäjien keskuudessa.

 5. Jotkut aktiiviset netinkäyttäjät kyseenalaistavat tiettyjä vakiintuneen netiketin sääntöjä netiketin epävirallisuuteen vedoten. Yleensä tällainen koetaan häiriköinniksi.

 6.  

Internet eli netti on monin tavoin omalaatuinen media. Sen kautta voit tavoittaa satoja miljoonia ihmisiä eri puolilta maailmaa. Verkko on täynnä hyödyllisiä tiedostoja, ohjelmia, kuvia, ääntä ja multimediaa. Tiedon lisäksi verkossa on runsaasti viihdettä, hupia ja siellä voi lisäksi tehdä ostoksia ja hoitaa pankkiasioita. Kuka tahansa voi perustaa nettiin omia www-sivustoja, jotka näkyvät kaikkialle maailmaan ja joilla voi vierailla satoja tuhansia kävijöitä. Kaikki tämä tapahtuu täysin maantieteellisistä rajoista ja etäisyyksistä riippumatta. Jotta Internetin käyttö olisi mukavaa ja joustavaa, kannattaa noudattaa siihen liittyviä ohjeita ja sääntöjä.

Ole kohtelias sähköpostia kirjoittaessasi

Älä kirjoita sähköpostissa mitään sellaista, mitä et olisi valmis sanomaan henkilölle kasvotusten. Ei ole suositeltavaa levittää ketjukirjeitä eteenpäin. Ei kannata myöskään lähettää vitsejä tai asiattomia viestejä henkilöille, joita ei tunne henkilökohtaisesti.

Kunnioita vastaanottajan sähköpostilaatikkoa

Älä tarkoituksella kuormita vastaanottajan postilaatikkoa. Harkitse ennen liitetiedostojen lähettämistä, ovatko ne todella tarpeellisia ja onko vastaanottajalla oikea sovellus niiden avaamiseksi. Ota huomioon, että sähköpostilla tulevat pila- ja onnitteluohjelmat saattavat levittää tietokoneviruksia ja tukkia sähköpostijärjestelmiä, siksi niiden avaamisessa on noudatettava suurta varovaisuutta ja harkintaa.

Ole oma itsesi

Kytkeydy nettiin aina omalla tunnuksellasi ja salasanallasi. Säilytä salasanaa huolellisesti, jotta muut eivät saa sitä selville. Jos poistut koneeltasi hetkeksi, käytä salasanasuojattua näytönsäästäjää, jotta kukaan ei pääse lähettämään sähköpostia tai käyttämään verkkoa nimissäsi. Käytä nimimerkkiä tai esiinny ilman nimeä vain palveluissa, joissa se on yleinen käytäntö.

Kirjoita harkiten keskusteluryhmiin

Jos kirjoitat viestejä julkisiin keskusteluryhmiin varmista, että viestisi liittyy ryhmän aiheeseen. Älä lähetä samaa viestiä tarpeettoman moneen ryhmään. Ole kohtelias ja ystävällinen, äläkä tarkoituksella provosoi riitoja tai hauku muita keskustelijoita.

Noudata operaattorin antamia ohjeita

Jos säilytät sähköpostiviestejä operaattorin palvelimella, poista tarpeettomiksi käyneet viestit ja noudata käyttäjäkohtaisia tilakiintiöitä. Noudata myös muita operaattorin ohjeita esimerkiksi välityspalvelimen (proxy) käytöstä.

Noudata huolellisuutta tiedostojen suhteen

Noudata normaalia huolellisuutta ja varovaisuutta silloin, kun lähetät muille käyttäjille ohjelmatiedostoja tai dokumentteja tai kun lisäät niitä omalle www-sivullesi. Mikäli mahdollista, tarkista tiedostot virusten varalta ennen niiden lähettämistä.

Tiedä mihin sitoudut

Verkossa on erilaisia palveluita, joiden käyttäjäksi pitää rekisteröityä. Lue ohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät ne, ennen kuin sitoudut mihinkään. Älä koskaan paina Kyllä/Yes -painiketta tai vastaa myöntävästi, ellet varmuudella ymmärrä kysymystä. Noudata erityistä varovaisuutta käyttäessäsi vieraskielisiä palveluita. Jos palvelu vaatii rekisteröitymistä ja kysyy henkilötietojasi, harkitse mitä tietoja itsestäsi ilmoitat.

Muista lähdekritiikki

Muista, että netissä ei ole julkaisukynnystä. Kaikki www-sivuilla oleva ei välttämättä pidä paikkaansa. Mikäli jokin tarjous tai palvelu kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se ei välttämättä olekaan sitä.

Laki ja netti

Vaikka useimmat lait on kirjoitettu ennen tietoverkkojen yleistymistä, netti ei tietenkään ole lakien ulkopuolella, vaan voimassa olevat lait koskevat nettiäkin. Kaikki sellainen, mikä olisi laitonta muutoinkin, on laitonta myös netissä. Lisäksi tietotekniikan nopea yleistyminen on pakottanut laatimaan aivan uusia lakeja, joissa huomioidaan verkon erityispiirteitä. Viestinnän ja netin vapauteen liittyy aina myös vastuu. Esimerkiksi www-sivun tekijä on aina itse vastuussa sivunsa sisällöstä. Verkossa olevat sivut näkyvät kaikille maailman nettikäyttäjille. Älä siis laita sivulle herjaavaa tai loukkaavaa aineistoa tai mitään muutakaan sellaista, jota et muussa yhteydessä olisi valmis esittämään.

Verkossa toimittaessa voivat kyseeseen tulla muun muassa seuraavat säännökset:

Tekijänoikeus- ja tavaramerkkilaki

Älä laita www-sivullesi aineistoa - esimerkiksi tuotenimiä, musiikkia, tekstiä, valokuvia, piirroksia tai mp3-tiedostoja - johon sinulla ei ole oikeuksia. Aineiston luvaton käyttö saattaa johtaa taloudellisiin korvausvaatimuksiin ja muihin oikeudellisiin seuraamuksiin.

Viestintäsalaisuus

Kansalaisella on perustuslaissa määritelty oikeus luottamukselliseen viestintään. Laki koskee myös sähköpostia ja kaikkea sähköistä viestiliikennettä. Älä siis avaa toiselle vastaanottajalle osoitettuja sähköpostiviestejä ilman tämän suostumusta.

Älä häiritse tietoverkon toimintaa

Tietoverkon, tiedonsiirron tai sähköpostin toiminnan tarkoituksellinen häirintä tai ylikuormitus on kiellettyä.

Hakkerointi

Vieraaseen tietojärjestelmään tunkeutuminen tai järjestelmän luvaton käyttö - jopa pelkkä sen yrityskin - on rikos, josta voi seurata vankeutta. Myös toisen käyttäjän tunnusten ja salasanojen arvailu ja kokeileminen on kiellettyä.

Virusten kirjoittaminen ja levitys

Haitallisten virusten kirjoittaminen ja niiden tarkoituksellinen levittäminen on kiellettyä.

Älä lähetä sähköpostimainontaa

Älä käytä sähköpostia markkinointiin, ellei sinulla ole lupaa vastaanottajilta, sillä laki kieltää koneellisen massalähetyksen yksityishenkilöille yhtä lailla faksilla, kännykkään tekstiviesteinä kuin sähköpostillakin. Tiedottaminen yrityksille, omille asiakkaille tai ystäville on kuitenkin sallittua. Poista näissäkin tapauksissa vastaanottajan nimi jakelulistalta, jos hän sitä pyytää.

Henkilörekisterin pito

Jos keräät henkilötietoja verkossa tai sivullasi vierailevilta kävijöiltä (esimerkiksi edellyttämällä heiltä rekisteröitymistä), noudata henkilötietolain määräyksiä.

Lapsiporno

Lapsipornon levittäminen ja hallussapito on kielletty riippumatta siitä, missä muodossa aineisto on.

Rasismi

Rasismi ja siihen yllyttäminen on kiellettyä.

Tätä tekstiä saa vapaasti kopioida ja levittää. Toivomme sinulle miellyttäviä hetkiä netin parissa!


 

perjantai, 27. marraskuu 2015

verkkoasiaa

h4

 

 1. Mitä tarkoitetaan langattomalla tietoliikenteellä? Tee lista klöytämistäsi langattomista verkoista. Vertaa lyhyesti mitä eroja löydät WLAN:n ja Bluetooth:n välillä.WLAN

 2. WLAN ei välttämättä yhdistää sinut Internetissä vuodesta, kuten edellä, sen perustehtävänä on tietokoneiden, onko se Internetin tai yhdistävän verkon useita koneita koti-toimistoon tai toimipaikka. Suuri etu on poistaa kaapeleita tehdä yhdistää. Tämä tehdään usein kautta tiedonsiirtoprotokollia TCP ja IP, jotka vetosi tietokoneita voidaan yhdistää Internetin tai pienempään verkkoon. Mutta kun WLAN on go-tekniikkaa ylläpitämisessä laajempaa verkkoja langattomasti, Bluetooth on myös omiaan tukemaan pitkän aikavälin sovelluksia huolimatta siitä, että pienemmässä mittakaavassa.

 3. Bluetooth

 4. Bluetoothin pienemmässä mittakaavassa sisältää akkukäyttöinen laitteita - sykemittareista kommunikoida vastaanottimen kuten mobiililaitteen, yhtenä esimerkkinä - joka saattaa kestää kuukausia tai vuosia yhdellä akun. Ja pidemmälle-sykemittareiden ja muiden lääkinnällisten laitteiden, Bluetooth virallinen verkkosivusto väittää, että tämä langaton tekniikka löytyy miljardeja tuotteita maailmanlaajuisesti, mukaan lukien ajoneuvot, puhelimet ja heidän mukanaan kuulokkeet, näppäimistöjä ja hiiriä, jotka synkronoidaan tietokoneiden ja jopa haarukat ja hammasharjat. Bluetooth on todella tavaramerkkitermi nimi, joka edustaa tekniikka sen takana. Yrityksiä Intel, Nokia, Toshiba ja IBM liittyä Ericsson - Bluetooth: n alkuperäinen kehittäjä - edistämisessä ja parantaa Bluetooth teknologian tehokas tapa nopeasti siirtää laitteiden välillä.

 5. Vertailu

 6. Kuten kesäkuussa 2013 niin, voit odottaa, että WLAN on mitä langattomasti yhdistää sinut tietoverkkojen tai Internetiin, jotta voit selata Web, ja Bluetooth jotta voit siirtää tietoja tai synkronoida useita laitteita langattomasti. Sekä WLAN ja Bluetooth luottaa radioaalloilla, Bluetooth toimii taajuusalueella 2,4-+2,485 GHz. Monet WLAN-verkot Yhdysvalloissa perustuvat Wi-Fi-standardin 802.11, joka sisältää myös 2,4 GHz: n taajuudella. Mitä tiedonsiirtonopeus, Bluetooth topit ulos 2Mbps, kun WLAN tyypillisesti voi olla jopa 54 Mbps, mukaan Webopedia. Ja huolimatta siitä, että Bluetooth on suunnattu enemmän kohti tietojen siirtämiseen lyhyemmillä matkoilla, sen signaali voi olla jopa noin 165 metriä, mikä on melko verrattavissa WLAN Wi-Fi-käytössä likimäärin välillä 150-300 metriä.

 7.  


 

 1.  
 2. Mitä tarkoitetaan verkkorikollisuus -käsitteellä? Miten niitä voi estää?

Mitä on verkkorikollisuus? Miten niitä voi estää?

 • Verkkorikollisuus  on rikollisuuden laji, johon liittyy tietokoneen tai tietoliikenneverkkojen käyttö.

 • Britannian hallituksen tekemien laskujen mukaan verkkorikollisuus aiheuttaa maalle vuosittain 32,4 miljardin euron vahingot

 • Tavallisimpia verkkorikoksia

  • Teollisuusvakoilu

   • Laittomien keinojen käyttämistä kohteen, tavallisesti valtion, tärkeään teollisuuteen liittyvien tietojen hankintaan

  • Internetpetos

   • Yleensä jonkinlainen tietokalasteluhoukutus tai rahallinen huijaus

  • Identiteettivarkaus

   • Toisen henkilötietojen kuten nimen tai henkilötunnuksen oikeudetonta käyttöä

  • Kiristäminen

  • Talousrikos

   • Talousrikoksista yleisimpiä ovat kirjanpitorikokset, veropetokset ja konkurssirikokset.

  • Tietokonevirukset

   • Tietokoneohjelma, joka monistaa itseään ja leviää tietokoneesta toiseen

 • Verkkorikollisuuden estäminen voi olla yksinkertaista. Tarvitset vain arkijärkeä ja jonkin verran teknistä tietämystä, niin pystyt välttämään monet hyökkäykset.

  • Pidä tietokone ajan tasalla uusimmilla korjauspäivityksillä ja päivityksillä.

  • Varmista, että tietokoneen määrityksissä otetaan huomioon tietoturva.

  • Käytä vahvoja salasanoja ja säilytä ne turvallisessa paikassa.

  • Suojaa tietokoneesi tietoturvaohjelmistolla.

  • Suojaa henkilötietosi.

  • Jos verkkotarjous vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, siihen ei kannata luottaa.

  • Tarkista tili- ja luottokorttiotteet säännöllisesti.

 

2. Löydät Internetistä mielestäsi rikollisuuden täyttävää materiaalia, mitä teet?

 • Poliisiviranomaiset pystyvät toimimaan tehokkaasti ja selvittämään tietoverkkorikollisuutta, joten jos epäilet verkkorikollisuutta, ilmoita asiasta poliisille.

 • Jos olet itse verkkorikollisuuden uhrina sulje verkkopalvelutunnuksesi välittömästi.

 

3.   Kuinka yleistä verkkorikollisuus on Suomessa ja/tai Euroopan Unionissa?

 • Verkkorikollisuus maksaa maailmantaloudelle vuosittain noin 500 miljardia dollaria.

 • Euroopan verkkorikollisuus on laajempaa kuin missään muualla maailmassa.

4.  Miten varmistat tietoturvasi käyttäessäsi Internetiä? Miten toteuttaisit tietoturvan yrityksessäsi ja kotikoneellasi?

 • Tietoturvan varmistamiseksi kannattaa ensin tehdä katsaus nykytilanteeseen.

 • Hyvä tietoturva varmistetaan pitämällä tietokoneen ohjelmistot ajan tasalla

 • Salasanoja kannattaa vaihdella aika ajoin.

 • Suojaa tiedot, joita et halua ihmisten näkevän

 • Mieti, onko nykyisissä toimintatavoissa vaaroja

 • Tarkista onko kaikissa laitteissa ajan tasalla olevat suojaohjelmat ja palomuurit

 • Mieti, onko käytettyjen ohjelmistojen tarjoama suoja kattava.

 

5. Mitä ovat metahakukoneet? Miten ne eroavat esim. Googlesta? Kerro vähintään 4 esimerkkiä metahakukoneista.

 • Metahakukoneet lähettävät haun monelle hakukoneelle samanaikaisesti ja keräävät niiden vastauksista linkkilistan

 • Metahakukoneet antavat paljon tuloksia, mutta ne voivat olla epätarkkoja

 1. Metahakukoneita ovat esimerkiksi MetaCrawler, WebCrawler, Ixquick, Dogpile ja Disconnect

 2.  

 3.  
 4.  

 5. Tee lyhyt selvitys yhdestä listaamastasi metahakukoneesta. Millainen hakukone, mitä hyödyntää, yms.

 6.  

Palauta vastauksesi blogiin. MUISTA MAINITA KÄYTTÄMÄSI LÄHTEET!

 

 

http://www.lodgianlocator.com/ero-wlan-bluetooth/

http://saarasiipola.blogspot.fi/2015/08/verkkoasiaa.html

 

perjantai, 27. marraskuu 2015

instagramin esittely

H8 Instagram

 

Instagram on ilmainen kuvien jakopalvelu ja sosiaalinen verkosto, joka aukesi lokakuussa 2010. Palvelun avulla käyttäjät voivat jakaa kuvia, kommentoida toisten käyttäjien kuvia ja tykätä niistä. Palvelun käyttö mobiililaitteilla edellyttää sovelluksen latausta, joka on saatavilla iOS-, Android- ja Windows Phone 8 -käyttöjärjestelmille.

Instagramilla on tällä hetkellä yli kolmesataa miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää ympäri maailman.[2] Sovelluksen tarkoituksena on jakaa kuvia 16 erilaisen kuvafiltterin avulla, joilla voi muokata mm. kuvan saturaatiota, värejä sekä kontrasteja.

Joulukuuhun 2010 mennessä palveluun oli rekisteröitynyt miljoona käyttäjää. Kesäkuussa 2011 Instagram ilmoitti rekisteröityneitä olevan viisi miljoonaa. Palvelu rikkoi kymmenen miljoonan rekisteröityneen käyttäjän rajan saman vuoden syyskuussa. Huhtikuussa 2012 ilmoitettiin, että palvelussa on jo kolmekymmentä miljoonaa käyttäjää.lähde?

Instagram ilmoitti heinäkuussa 2011, että kuvia oli jo ladattu palveluun sata miljoonaa kappaletta. Saman vuoden elokuussa ilmoitettiin, että kuvia oli ladattu 150 miljoonaa.[4]

 

suosio

Instagramin uuden Android-käyttöjärjestelmän julkistuksen jälkeen jo ensimmäisten 24 tunnin aikana sovellus ladattiin yli miljoona kertaa.[5]

Instagram on pyrkinyt viime aikoinamilloin? otsikoihin tiedotteellaan siitä, että on kieltänyt sellaisten kuvien latauksen, joissa on vahingoitettu itseään tai jotka voisivat yllyttää itsensä vahingoittamiseen. Sama pätee myös käyttöehtoihin, joita käyttäjän pitää noudattaa. Käyttäjän pitää myös olla 13-vuotias tai vanhempi, eikä sivuille saa ladata alastonkuvia, osittain alastomia kuvia tai seksuaalisesti vihjailevia kuvia. Käyttäjä on itse vastuussa kuvistaan.[6]

Palvelua pystyy seuraamaan Webstagram-nimiseltä nettisivulta, jossa täytyy tietää käyttäjän nimi tai nimimerkki nähdäkseen tämän kuvat.[7]

Kesäkuussa 2013 Instagram lisäsi toiminnon, jonka avulla palveluun pystyy lisäämään enintään 15 sekunnin pituisen videon. Toiminnan julkaisemisen jälkeen palveluun ladattiin kahdeksan tunnin aikana yli 5 miljoonaa videota.lähde?

Käyttäjiä voi myös seurata, ja aikaa kannattaakin käyttää siihen, että etsit itsellesi tai brändillesi sopivia seurattavia, joiden seuraamisen kautta myös sinä voit saada itsellesi seuraajia. Mitä enemmän sinulla on seuraajia, sitä useamman ihmisen sisältösi varmasti tavoittaa. Jokainen sinua seuraava saa feediinsä kaikki julkaisusi, eikä sisältöä suodateta lainkaan. Myös sinä saat feediisi kaikki seurattaviesi julkaisut. Feedisi löydät kuvan alla olevien ikonien vasemmasta laidasta.

Instagramin käyttö on vastavuoroista. Jos tykkäät ja kommentoit, julkaise myös itse kuvia. Sopiva aktiivisuus on tietenkin itsestä kiinni. Jotkut käyttäjistä julkaisevat useita kuvia päivässä, mutta harvempi julkaisutahtikin on ihan hyväksyttyä. Älä kuitenkaan unohda tiliäsi viikkokausiksi. Uinuvat käyttäjät unohdetaan ja voit menettää hankkimasi seuraajat. Jos tiliä ei käytä aktiivisesti, se voidaan poistaa.
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Instagram

http://www.kuulu.fi/instagram-perusteet/

 

tiistai, 17. marraskuu 2015

https://docs.google.com/presentation/d/1XntQTA9c9zzAngzcpC6PV72JwhG1_bRm2v_IQgk59M8/edit?usp=sharing